Little Lambs

for healthy & happy children!

Welkom bij Little Lambs!

Township Imizamo Yethu, gesitueerd in Houtbay Kaapstad, is een door vluchtelingen bevolkt gebied met ca 75.000 inwoners. Zij komen vooral uit de omringende Afrikaanse landen. 

Imizamo Yethu betekent zoiets als “door gezamenlijke strijd” (ik worstel en kom boven). Het merendeel van het Township is illegaal, heeft geen rechten, geen werk, geen inkomen………..

Little Lambs heeft zich als doel gesteld hier verandering in aan te brengen. Als startpunt voor hulp is gekozen voor de kinderen. Voorheen maar één maismaaltijd per dag, ouders die probeerden werk te vinden in Kaapstad en hun kinderen in een meestal bloedheet van zinkplaten opgetrokken “verblijf” stalden. Als oppas een paar jonge (niet geschoolde) meisjes. Bij het openen van de deur, sloeg de urine-stank je tegemoet.  

Er is intussen een bescheiden schooltje gesticht waar 250 kinderen naartoe kunnen. 2 Maaltijden per dag, medische verzorging, goede hygiëne, veiligheid, educatie en vorming. Nog niet ideaal, maar deze kinderen krijgen een kans.

Intussen moet het schooltje opgeknapt worden en is uitbreiding aan de orde.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog uitdagingen genoeg zoals de brandgevaarlijkheid van de meestal van golfplaten en hout opgetrokken krotten en de kosten van het (geschoolde) personeel van het schooltje.  


Al met al een bescheiden begin, maar doelgericht en met name gericht op kinderen.
 
Uw hulp kan ècht iets betekenen voor anders kansloze kinderen!
 
Stichting Township "Imizamo Yethu”.
Bankrekeningnr.: NL 13 RABO 0117 7190 21